แนะนำจังหวัดอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ | สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ๆที่น่าสนใจและต้องไปให้ได้

จังหวัดอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมายในจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ติดกับประเทศลาว ทำให้มีเขตชายแดนที่เป็นทางผ่านระหว่างประเทศนั้นคือ ด่านผ่านแดนภูดู่ เป็นด่านการค้าชายแดนถาวร ด่านภูดู่ถือเป็นด่านผ่านแดนถาวรไทย-ลาวแห่งที่ 3 ของประเทศไทยที่เชื่อมแขวงไชยบุรี ประเทศลาว เป็นแขวงเดียวในประเทศลาวที่มีด่านติดต่อกับไทยมากที่สุด ในสมัยก่อนเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างกรุงสุโขทัยกับอาณาจักรล้านช้าง อุตรดิตถ์ แหล่งท่องเที่ยวเต็มเยอะไม่อั้น ปัจจุบันด่านภูดู่เป็นการเชื่อต่อการเดินทางไปนครเวียงจันทร์ และเมืองหลวงพระบาง โดยในทุกๆวันศุกร์-เสาร์จะมีตลาดนัดแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวไทยและชาวลาว ยังมีแหล่งประวัติศาสตร์เวียงเจ้าเงาะ ที่ตั้งอยู่ที่ลับแล ที่ตั้งอยู่ห่างจากวัดพระแท่นศิลาอาสน์ไม่ไกลมากนัก เชื่อกันว่าเป็นเมืองลูกหลวง เช่นเดียวกับเมืองศรีสัชนาลัยของสุโขทัย  ลักษณะของเมืองเป็นรูปไข่ มีคูเมือง 3 ชั้น กำแพงเจาะลงไปถึงคูเมืองชั้นที่ 3 ในบริเวณมีการพบโบราณสถานที่ค้นพบได้แก่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือ บ่อน้ำทิพย์ 18 บ่อ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และคูเมืองเก่า 3 ชั้น และยังมีการพบโบราณวัตถุต่างๆเช่น กำไรหิน โครงกระดูก แหวนสำริด พร้าสำริด เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่นี่ได้ มีวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ เรียกสั้นๆว่า วัดพระฝาง ตั้งอยู่ที่ ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย วัดพระฝางมีความสำคัญมากในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นแหล่งชุมนุมพระฝาง ซึ่งมีเจ้าพระฝาง เป็นหัวหน้าขยายอิทธิพลไปทั่วภาคเหนือ ก่อนที่จะถูกพระเจ้าตากสินมหาราชเข้าตีชิงเมืองและได้รวมแผ่นดินเป็นไทยได้จนทุกวันนี้ ปูชนียสถานที่สำคัญในวัด ได้แก่ เจดีย์พระธาตุวัดพระฝาง ซึ่งบรรจุสารีริกธาตุ สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย บานประตูวัดพระฝาง เดิมอยู่ที่วัดพระฝาง แต่วิหารมีสภาพทรุดโทรม จึงได้มีการย้ายบ้านประตูวัดพระฝางไปไว้ที่วัดธรรมาธิปไตย บานประตูนี้แกะสลักในสมัยอยุธยา กล่าวกันว่างดงามเป็นที่สองรองจากประตูวิหารวัดสุทัศน์ในกรุงเทพ และยังมีการอัญเชิญพระฝางไปเก็บรักษาที่วัดเบญจมบพิตร จนเวลาร่วงเลยผ่านร้อยปีแล้ว องค์พระฝางก็ยังอยู่ที่วัดเบญจมบพิตร ไม่ได้กลับมายังอุตรดิตถ์แต่อย่างใด นักท่องเที่ยวที่ชอบประวัติศาสตร์ควรเข้าไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ จังหวัดอุตรดิตย์เป็นจังหวัดที่เจริญมากเท่าไหร่แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ ต้นไม้นานาพันธุ์ มีกลิ่นไอประวัติศาสตร์ของชาติไทยแห่งหนึ่งที่สำคัญ อดีตเป็นหัวเมืองสำคัญของประเทศไทยตราบมาทุกวันนี้ที่ยังคงน่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเช่นกัน

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง มี 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอตรอน  อำเภอท่าปลา อำเภอฟากท่า อำเภอพิชัย อำเภอลับแล อำเภอทองแสนขัน อำเภอน้ำปาด อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ท่องเที่ยว ทิศเหนือติดกับจังหวัดแพร่และน่าน ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาว ทิศใต้ติดกับจังหวัดพิษณุโลก และทิศตะวันตกติดกับสุโขทัยอุตรดิตถ์มีต้นมายจำนวนมาก ต้นสัก มีความสำคัญกับจังหวัดเป็นอย่างมาก ไม่ใช่แค่เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแต่ยังเป็นไม้ส่งออกอีกด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่คนในประเทศไม่ค่อยรู้จักมากนักเพราะแต่เดิมนั้นมีชื่อเมืองว่า บ้านโพธิ์ท่าอิฐ เป็นหัวเมืองสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งสิ้นค้ามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5 พระราชทานนามเมืองนี้ใหม่ว่า อุตรดิฐ แปลว่า ท่าน้ำแห่งทิศเหนือ คำนี้ต่อมาเขียนเป็นอุตรดิตถ์ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นต้นมา เมื่อก่อนนั้นเป็นแขวงหนึ่งของเมืองพิชัย ต่อมาการติดต่อราชการสะดวกกว่าเมืองพิชัย จึงได้ย้ายเมืองพิชัยมาที่บริเวณท่าอิด ส่วนเมืองพิชัยเดิมเรียกว่าเมืองพิชัยเก่า ปัจจุบันอุตรดิตถ์นั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ชวนให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมากมายไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน น้ำตก แก่งตามธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ วัดโบราณ เมืองโบราณ ยอดดอยและถ้ำมากมาย  อีกทั้งยังมีเขื่อน พระอารามหลวง เทศการประจำปี ขนบธรรมเนียมมากมาย งานเทศการหรืองานประจำปีในจังหวัดมีมากมาย เช่น อำเภอลับแลมีเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ งานเทศการพระยาพิชัยดาบหัก งานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน  งานประเพณีไหลแพไฟที่อำเภอตรอนเป็นต้น  เนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถ์ติดกับลาวทำให้คนจังหวัดนี้มีหลายภาษาในการสื่อสาร มีประเพณีท้องถิ่นที่ต่างกันเป็นอย่างมาก ประชากรในจังหวัดแต่เดิมที คือชนพื้นถิ่นไทยสยามและไทยยวน ต่อมาที่เที่ยวอุตรดิตถ์เป็นที่ตั้งทางผ่านสำคัญทำให้มีการเคลื่อนย้ายผู้คนมาจากที่ต่างๆ มากขึ้น เป็น ชาวไทยสยาม ชาวไทยเชื้อสายลาว ชาวไทยล้านนา และชาวไทยเชื้อสายจีน ส่วนใหญ่ประชากรจะมีรายได้จากพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเช่น ทุเรียน  เงาะ มังคุด สับปะรด ลำไย และลางสาดมีการปลูกมากที่สุดในประเทศ  มีอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลายอย่างเช่น การทำไม้กวาดตองกง การทอผ้าRead More