เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนดิน | เขื่อนของแม่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์

เขื่อนสิริกิติ์

เขื่อนสิริกิติ์ หรือที่เรียกกันในท้องถิ่นว่า เขื่อนท่าปลา จัดเป็นเขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ทางตะวันออกเฉียงเหนือไปประมาณ 60 กิโลเมตร

เดิมชื่อ เขื่อนผาซ่อม ภายหลังได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาขนานนามเขื่อนว่า เขื่อนสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศอีกแห่งหนึ่ง

เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนดิน

เขื่อนสิริกิติ์ หรือเรียกว่าเขื่อนแม่

สำหรับเขื่อนสิริกิติ์ นั้นมีความสำคัญในการเก็บกักน้ำที่ไหลจากอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ใกล้กันนั้นยังมีเขื่อนดินท่าปลา ที่อยู่ห่างออกไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งชุมชนหมู่บ้านการประมงท่าปลาอีกด้วย โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเขื่อนสิริกิติ์มีมากมายหลายแห่งเช่น  เรือนรองรับพิเศษเขื่อนสิริกิติ์ เป็นเรือนรับรองของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมาแปรพระราชฐาน ตั้งอยู่บริเวณจุดสูงสุดของเขื่อน เปิดให้นักท่องเที่ยวชมเฉพาะภายนอกได้เท่านั้น

มีหมู่บ้านเรือ เป็นหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโครงการหลวงที่ช่วยในเรื่องเกษตรด้านประมง มีสวนสุมาลัย ที่จัดขึ้นเพื่อทูลเกล้าถวายแด่ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในวโรกาสที่พระองค์มีพรรษาครบรอบ 50 ปี พระธาตุกลางน้ำ ที่เป็นศิลปะท้องถิ่นตั้งเด่นอยู่บนเขาที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งหนึ่งก็ว่าได้

ห่างออกไปมีสะพานแขวนเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ เป็นสะพานแขวนที่ทอดกลางผ่านเขื่อนสิริกิติ์ที่สวยงามโดดเด่นอยู่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ข้ามฝั่งทั้ง 2 ข้างได้ มีอ่างเก็บน้ำสุริยัน-จันทรา  ที่มีเกาะแก่งสวยงามภายในเขื่อน มีบรรยากาศที่สวยงามเหมาะสำหรับถ่ายรูป และตลาดปากปาดที่อยู่บริเวณใกล้ๆให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อของฝากกัน สำหรับการเดินทางนั้นก็ขับรถยนต์ไปทางตะวันออก มุ่งหน้าสู่อำเภอท่าปลาจะพบแนวสันเขื่อนกั้นน้ำ มีบริการขึ้นแพเพื่อชมบรรยากาศเขื่อน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบล่องแพ ไหลแพทั้งหลายจะได้บรรยากาศป่า ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามรอบข้างด้วย

มีการตกปลา ดูวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ท้องถิ่นในการดำรงชีวิตด้านทำเกษตรการประมง  ประชาชนนิยมไปช่วงหน้าหนาวจะมีบรรยากาศที่หนาวเย็นเหมือนสำหรับการพาครอบครัวไปพักผ่อน ใกล้ๆมีสนามกอล์ฟ อีกทั้งยังมีศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากเขื่อนสิริกิติ์ให้ประชาชนเลือกซื้อสิ่งของจาดเขื่อนสิริกิติ์ และอาหารพื้นเมืองให้อิ่มหนำสำราญอีกด้วย ถ้ายังไม่พอยังมีเขื่อนดินท่าปลาที่ห่างออกไปบริเวณใกล้ๆเขื่อนสิริกิติ์ มีทิวทัศน์ที่สวยงามมากเช่นกัน เป็นแหล่งเพราะพันธุ์สัตว์น้ำของคนในพื้นที่ ยังมีการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศน์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติที่สำคัญอีกด้วย