วัดพระแท่นศิลาอาสน์ และ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง – ที่เที่ยวอุตรดิตถ์

วัดในอุตรดิตถ์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ เดิมชื่อวัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ที่บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ไปทางตะวันออกประมาณ 20 กิโลเมตร  ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง และสร้างเมื่อไหร่ พระแท่นศิลาอาสน์เป็นพุทธเจดีย์ เชื่อกันว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จมานั่งบนที่พระแท่นแห่งนี้

วัดพระแท่นศิลาอาสน์

ตัวพระแท่นเป็นศิลาแลง มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฐานพระแท่นประดับด้วยลายกลีบบัวโดยรอบ ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ความศรัทธาแก่พระแท่นศิลาอาสน์มาก จนทำให้จังหวัดใช้ พระแท่นศิลาอาสน์เป็นตราประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยความศรัทธานี้จึงทำให้เกิด ประเพณีทำบุญบูชาพระแท่นศิลาอาสน์มาอย่างยาวนานชั่วหลายอายุคน

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ความเชื่อที่ได้ไหว้

พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่า การได้มาสักการบูชา วัดพระแท่นศิลาอาสน์  จะได้รับอานิสงส์สูงสุด ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดอุตรดิตถ์ จะพยายามเดินทางมาเพื่อที่จะสักการบูชาพระแท่นสิลาอาสน์สักครั้ง งานเทศกาลนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์นั้นเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนสาม นั้นก็คือวันมาฆบูชา โดยจะมีเวลาการนมัสการกันถึง 8 วัน ภายในมีการสวดพระพุทธมนต์ และให้พรแก่ผู้ที่ไปสักการบูชาพระแท่นศิลาอาสน์ โดยรอบงานนั้นยังมีสิ้นค้าจากแม่บ้านภายในจังหวัดจัดแสดงและขายของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ประชาชนผู้ที่ไปสักการบูชาพระแท่นนั้นได้ซื้อของเครื่องใช้กลับไปด้วยคล้ายๆงานวัดในต่างจังหวัดทั่วไป

นอกจากพระแท่นแล้ววัดในอุตรดิตถ์ถัดไปยังมีวัดพระยืนพุทธบาท ซึ่งตั้งอยู่บนเนินยอดเขาลูกเดียวกันแต่คนละยอดให้ประชนได้ไปสักการะเช่นกัน  ปัจจุบันวัดพระแท่นศิลาอาสน์ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2549 ทำให้ประชนจากทุกแห่งได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมาสักการบูชาพระแท่นศิลาอาสน์กันมากขึ้นด้วย ห่างออกมาอีกไม่ไกลมากนักจากวัดพระแท่นศิลาอาสน์นั้นได้มีวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งตั้งอยู่ โดยตั้งอยู่ที่กลางเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เป็นวัดโบราณประดิษฐานพระมหาธาตุประจำเมืองทุ่งยั้ง มาตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย  

วัดพระบรมธาตุนั้นมีประเพณีประจำปีที่สำคัญคือ ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทุกๆวันแรม 8 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี โดยพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ถูกยกขึ้นให้เป็นศิลปะโบราณสถาน  โดยภายในวัดมีพระวิหารหลวง ที่ภายในพระวิหารหลวงนั้นมีภาพวาดตำนานเรื่องพระสังข์ทอง ซึ่งที่เกี่ยวโกงไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ เวียงเจ้าเงาะ และบ่อน้ำทิพย์ ที่อยู่ใกล้บริเวณวัดนั้น มีพระอุโบสถ เป็นศิลปะการก่อสร้างแบบสุโขทัย และหลวงพ่อพระประธานเฒ่า เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัย เป็นที่เคารพและศรัทธาเป็นอย่างมากของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ หากใครชอบเข้าวัดทำบุญหรือศึกษาประวัตริศิลปะแบบสุโขทัยสามารถท่องเที่ยวชมวัด 2 แห่งนี้ได้ อีกทั้งยังมีสวนสาธณะหนองพระแลไว้พักผ่อนหย่อนใจใกล้ๆอีกด้วย